Когато чувствата в човека вземат връх над мислите, той преждевременно умира | Учителят ДЪНОВ

За остаряването и продължителността на живота 

Разумността е един от факторите за продължаване на живота. Вторият фактор за продължаване на живота е Любовта. Ще ви дам следното правило: никого не нападайте, никого не критикувайте. 

Продължителността на живота е в зависимост от интензивността на човешките мисли и чувства. Колкото по-светли и възвишени мисли и чувства има човек, толкова те са по-интензивни. 

Ако не благодари за всичко, което му е дадено, човек преждевременно остарява. Следователно, ако искате да се подмладите, благодарете за всичко - за мислите, за чувствата, за постъпките, които проявявате. 

Ако диша дълбоко, човек ще живее повече време на Земята; ако диша повърхностно, плитко, годините му са преброени. Дългият живот зависи и от правилното хранене. Ако знае как да се храни, човек може да живее повече време. 

Многото ядене изтощава човешкия организъм. Колкото по-малко човек яде, толкова повече животът му се продължава. 

Достатъчно е да погледнете ръката на човека, за да познаете колко време ще живее на Земята. Това се определя от линиите на ръката, както и от тяхната дължина и широчина. И по носа познаваме колко време ще живее човек. Колкото по-широк е носът и по-отворени са ноздрите, толкова по-дълъг е животът на човека. Той приема повече въздух, отколкото, ако носът е тесен и ноздрите сплеснати.  Колкото по-малко въздух приема човек, толкова по-слабо се окислява кръвта, поради което се явяват чести заболявания - ту в мозъка, ту в дробовете, ту в стомаха. Тогава казваме, че кръвта на човека е нечиста. Който има широк гръден кош, с голяма дълбочина, той ще живее по-дълго на Земята. 

Природата дава на човека време и енергия, като му заповядва да пести енергията за сметка на времето. Тя не позволява да се харчи енергията й напразно. Който наруши това правило, той е осъден на страдания. Който пести своята енергия, той печели, той не остарява преждевременно. Днес всички хора се оплакват от преждевременно остаряване. Защо? - Защото прахосват своята енергия. 

Едни хора остаряват от безразборно изразходване на жизнена енергия. Други пък остаряват от безработие. Едни много работят, други - малко; едни много ядат и преяждат, други малко ядат и повече гладуват. Това са крайности в живота, които са причина за преждевременно остаряване. Балансирайте крайностите и вие ще се подмладите. 

Когато чувствата в човека вземат връх над мислите, той преждевременно умира. Който има много и същевременно силни желания, той скоро остарява. Умът му отслабва и той престава да мисли. 

Хората остаряват и умират, защото подпушват в себе си известни сили, които остават неоползотворени. Тези сили разрушават формите, които са ги подпушили. Това разрушение на формите наричаме смърт. Това се отнася не само за човека, а и за всички същества - те минават през същия процес и учат тоя велик закон, че трябва да се приспособяват към новите условия, които Природата създава. 

Остаряването на човека се дължи на натрупване на известни киселини в организма, както и на утайки, които предизвикват болестт
Страшно е да гледате как човек постепенно се втвърдява, докато дойде до пълен фалимент - не може да мисли, да чувства, да диша, да се движи. Докато е на Земята, човек трябва да мисли, да чувства, да се движи, да диша дълбоко, да работи. Рече ли, че не се нуждае от много мисъл, той е дал вече път на склерозата в себе си. Чуете ли някой да казва, че човек може да яде каквото намери, ще знаете, че той е отворил вратата на организма си за всички болести.  
За да се развива човек правилно, в ума и в сърцето му трябва да има постоянен прилив на енергии. Прекрати ли се приливането на тия енергии, човек започва да остарява. Всяко остаряване води до втвърдяване. Както градинарят полива всички зеленчуци в градината, така човек трябва да насочи мисълта си към всички центрове на мозъка си, да приижда към тях енергия, да ги   храни. Полива ли само едни центрове, а други изоставя, той се развива едностранчиво. Хората са нещастни и поради това, че са едностранчиво развити. 

Тури ли огън в сърцето си, човек преждевременно умира. Такъв огън е гневът. Ако всеки ден се гневи и не използва енергията му за работа, човек сам се разрушава. 

Има  неща в света, които са възможни, но има и такива, които са невъзможни. Тъй щото човек трябва да знае каква е вероятността да стане нещо или да не стане. За всеки даден случай човек трябва да знае каква е вероятността да умре или да остане жив. Дойде ли до смърт, Небето всякога предупреждава човека да я избегне по някакъв начин. Страданията, изпитанията не са нищо друго освен предупреждения от Невидимия  свят, които имат за цел да предпазят човека от смърт. Без тях човек би отивал към смъртта, както мухата към огъня. 

Като умира преждевременно, човек сам се лишава от ония условия, при които животът му може правилно да се развива. Всяка преждевременна смърт е равна на самоубийство. Момента, в който личността помисли, че е свободна, самостоятелна, напълно независима и може да прави каквото желае, смъртта настъпва за нея.

Една от задачите на съвременния човек е да продължи живота си. Следователно иска ли да продължи живота си, човек трябва да води прост, чист живот, без никакви чужди влияния, без никакви външни примеси.

* От книгата „Здраве и болест”, мисли от беседи и лекции на Учителя за проблемите на човешкото здраве

Снимки: petardanov.com

33311 Преглеждания