Петдесетница

Бог избра глупавите, за да убеждават с кротост и смирение, а не с мъдрост и насилие ╫ За избирането на апостолите
Бог избра глупавите, за да убеждават с кротост и смирение, а не с мъдрост и насилие ╫ За избирането на апостолите