"Къщата се постила с пелин. Народът ни е знаел магическата сила на пелина да прогонва зли сили, бродници и магьосници и да ни пази от тях."

(Русалки, К. Е. Маковский, 1879)

Празникът

Празникът на Свети дух е в понеделник, след Петдесетница. С него започва Русалската неделя. В някои региони се празнува седмицата след Спасовден. Вярвало се е, че отвъд Дунав долитат русалийки във вид на бели и жълти пеперуди. Страшни и опасни са тези души от отвъдното, красиви и зли като самодивите. В тази седмица те могат да сторят добро, да лекуват най-тежки болести. Затова през цялата седмица обикалят русалски (или калушарски) дружини, които единствени знаят ритуали при "самодивска" и други болести.

Неделята след Свети дух е празник на Вси светии. Отдава се почит на всички многобройни борци и мъченици за вярата, за които не е намерено място в празничния календар, но които са оставили име и спомен, и диря в светлата пътека на християнството.

Ритуали

Народът празнува в чест на русалките, нивите и хляба. Откъдето минат русалките, ще се роди добър плод – нивите ще изкласят, лозята ще изресят, дърветата ще плодят. През тази седмица в сряда и петък рано преди слънце каквато и трева да улови човек, все е лековита.

В тази плодна неделя момите и невестите, от които се очаква да пренесат плодородието и сред хората, взимат иконите и тръгват за най-близкия манастир или свято място. Обикалят с тях и пеят песни, а на връщане спират край оброчището, където вече ги чака цялото село.

Коли се курбан, готви се в големи казани, свещеникът го прекадява. Всички ядат и се веселят, празнуват и се надяват лоша болест да не ги споходи, огън и градушка да не се изсипят над земите им.

Къщата се постила с пелин. Всяка мома и момък също трябва да носят тази билка. Народът ни е знаел магическата сила на пелина да прогонва зли сили, бродници и магьосници и да ни пази от тях. Някои се лепят с лепка – трева, от която русалките също бягат. Лепка се слага и против болки в кръста.
В тази седмица е добре жените да работят в градината, да плевят, да засаждат. Трябва обаче да правят това само с ръце, не с мотика и други остри сечива.

На Свети дух се раздава за душите и за "Бог да прости". Преди да се отправят отново в небесните си селения, добре е да бъдат хубаво нахранени. Обичаят да се коленичи върху орехова шума е свързан с посредническата роля на ореха като вселенско дърво. Той свързва земния и небесния свят, а силата му е особено значима в този ден, в който се вярва, че душите се прибират в небесните си селения. Украсяват се гробовете, както и къщите със свежи цветя и зеленина. Денят се приема като цялостно обновление в природата, в основата на което е животворящият Дух.

Забраните през Русалската седмица

Да не се спи през деня, особено на открито – това е с цел предпазване от русалките, които могат да се разсърдят, ако човек спи на някое тяхно място, и да го разболеят. Най-опасни са русалската сряда и русалският петък – тогава най-точно трябва да се спазват забраните.

Ако се отиде на полето – не бива да се сяда на земята, тъй като русалките могат да те ударят.

Не се тръгва на път през тази седмица, особено ако си сам. Не се ходи на път през нивите – за да не стъпи неволно човекът върху русалска трапеза и русалките да го разболеят.

Символиката на числото 50

Числото 50 се свързва с вечния живот, с вечната радост, с освобождението. Докато 40 е отправено към земния живот, то 50 по-скоро е неговото продължение – то сочи небесното продължение на 40. Христос се явява на учениците си на 50-ия ден след Възкресението. Счита се, че душата се отправя към Небесата на 50-ия ден, а когато душата влиза в нероден младенец в утробата – много традиции казват, че това ставало на 49-ия или на 50-ия ден след зачатието. Св. Кирил и Методий обучили в Панония 50 ученика. Числото 50 символизира духовната радост, освобождението от чужда зависимост и подготовката за бъдещо блаженство.

Картини: bg.wikipedia.org; заглавна - Русалки, Иван Крамской, 1871