Петко ФРАНГОВ

Народът, след известието за Съединението на двете Българин, сякаш пламна от възторг ♥ Петко ФРАНГОВ
Народът, след известието за Съединението на двете Българин, сякаш пламна от възторг ♥ Петко ФРАНГОВ