Петко Ю. Тодоров

Човещината - тя е също като златото: от памтивек го търсят и копаят под земя и вода ♥ Петко Ю. ТОДОРОВ
Човещината - тя е също като златото: от памтивек го търсят и копаят под земя и вода ♥ Петко Ю. ТОДОРОВ