пианист

Не вярвайте на хуманисти, не вярвайте на пророци, не вярвайте на „светила” ♫ Дмитрий ШОСТАКОВИЧ
Не вярвайте на хуманисти, не вярвайте на пророци, не вярвайте на „светила” ♫ Дмитрий ШОСТАКОВИЧ