Пиер Дако за свободата

Би било жалко светът да се управлява от „средностатистически" индивиди вместо от носители на свободни идеи ~ Пиер ДАКО
Би било жалко светът да се управлява от „средностатистически" индивиди вместо от носители на свободни идеи ~ Пиер ДАКО