Писма до сина ми Чочо

Всеки от нас има своя звезда, що го води, дорде е жив… ♥ Спомен за Чочо ПОПЙОРДАНОВ
Всеки от нас има своя звезда, що го води, дорде е жив… ♥ Спомен за Чочо ПОПЙОРДАНОВ