Писма на Душевадеца

Имаме всички основания да се надяваме на големи жестокости и упадък на нравите ~ К. С. ЛУИС
Имаме всички основания да се надяваме на големи жестокости и упадък на нравите ~ К. С. ЛУИС