Писмото на един тинейджър

Татко, има неща много по-лоши от лошите оценки | Писмото на един тинейджър
Татко, има неща много по-лоши от лошите оценки | Писмото на един тинейджър