Питагор

Отстъпвай пред кротки думи и пред полезни дела ♥ Златни стихове на питагорците
Отстъпвай пред кротки думи и пред полезни дела ♥ Златни стихове на питагорците