Пияният заек

Като се напия, не мога да си озаптя силата ~ Пияният заек
Като се напия, не мога да си озаптя силата ~ Пияният заек