Плакат и визуална комуникация

Новото лице на българския политически плакат ~ Музей на социалистическото изкуство
Новото лице на българския политически плакат ~ Музей на социалистическото изкуство