На 19 май, в Европейската нощ на музеите в София, бе открита изложбата „Нов политически плакат” на студенти от специалност „Плакат и визуална комуникация“ в НХА

Автор ~ Ралица Стоянова

Твърде често анонимен, истинско „дете на улицата“, плакатът достига най-бързо до своите зрители. Той трябва да въздейства с призивната си сила, да бъде лозунг, знак, заклинание и символ. Да убеждава и да подтиква към действие. Като естетически и социален феномен на модерната епоха, от всички останали изобразителни видове плакатът отразява най-точно, ясно и остро политическия и обществен климат на времето.

Историята на българския политически плакат през ХХ век има своите върхове и падения. Той се превръща в знаме на левите сили между двете световни войни, прокламирайки новите социални идеи на времето. В първите няколко години след 9 септември 1944 г. художници без специална подготовка в областта на плакатното изкуство – графици и живописци, проправят пътищата пред българския плакат, търсят и намират неговата същност, специфика и изразни средства. В периода на Сталинския култ, българският плакат се превръща в ерзац на самия себе си, подчинявайки се на принизените критерии и директивите на нормативната естетика. През 60-те, 70-те и 80-те години няколко генерации професионално подготвени плакатисти извеждат плакатното изкуство на съвременно ниво, а многообразието на техните пластически възгледи определя характера на българската плакатна школа.

Изложбата „Нов политически плакат“ е съвместен проект на Музея на социалистическото изкуство и Националната художествена академия. Тя предлага една различна гледна точка, нов фокус към тематичната проблематика на музейната институция. Наред с това дава възможност за изява на най-младата генерация български плакатисти.

(Николай УЩАВАЛИЙСКИ, Завеждащ филиал „Музей на социалистическото изкуство“, Национална галерия)

***

Дано тук видим новото лице на българския политически плакат, особено ние, които помним предишното. Дано и студентите за добро са се сблъскали с далечното за тях минало, за да могат по-освободено да мислят за настоящето и бъдещето.”

(Проф. д-р Николай МЛАДЕНОВ, Катедра „Плакат и визуална комуникация“, НХА)

Автор ~ Дана Тилева

Автор ~ Кристиян Терзиев

Автор ~ Моника Борисова

Автор ~ Кира Михайлова

Автор ~ Емилио Бората

Автор ~ Мира Турлакова

Автор ~ Никол Дечева

Специалността „Плакат и визуална комуникация“ има 70-годишна история в Националната художествена академия. През 1947 г. се създават четири отдела към Академията: за изящни изкуства, за приложни изкуства, за графични изкуства и учители по художествено възпитание. Ателието по плакат се открива тогава в отдела за графични изкуства.

Изложбата „Нов политически плакат” може да бъде разгледана в Музея за социалистическо изкуство до 28 септември 2018 (вторник – неделя) от 10:00 – 18:00 ч.

В изложбата участват студентски работи на:
Александър Тодоров, Анна Гинева, Антония Ламбиева, Божидара Йонова, Валентин Щинков, Валентина Добрева, Владислава Григорова, Гергана Стефанова, Дана Тилева, Димчо Станев, Добра Камбурова, Дъзн Чен Уан, Евгения Тошева, Елена Каймаканска, Елизавета Ангелова, Елина Джанаварова, Емилио Бората, Жаклина Жекова, Здравко Сираков, Ива Сеферова, Иван Кашлаков, Ивана Милчанска, Ивона Пейчева, Июан Ду, Калина Илиева, Карина Добрева, Карина Талпова, Кира Михайлова, Кристиян Марчев, Кристиян Терзиев, Мариета Павлова, Мария Мартеева, Мария Чешмеджиева, Марияна Иванова, Мира Турлакова, Мирослав Живков, Моника Борисова, Моника Иванова, Моника Цветанова, Никол Дечева, Петрония Апостолова, Петър Чучулигов, Рада Миладинова, Ралица Стоянова, Светослава Михайлова, Стан Парталев, Стела Стоянова, Теодора Върбанова, Тома Гълов, Хасан Халилов, Христина Димова, Христо Буцев

Вижте повече на: Национална галерия - Музей на социалистическото изкуство и Плакат и визуална комуникация

Плакати: НХА