Подаръците - Ралф ЕМЕРСОН

Истинският подарък е част от тебе. Дай ми онова, в което си вложил своята душа ~ Ралф ЕМЕРСОН
Истинският подарък е част от тебе. Дай ми онова, в което си вложил своята душа ~ Ралф ЕМЕРСОН