Подобряване умението четене

Ако искате да запомняте по-добре ~ По-добре прави, отколкото седнали
Ако искате да запомняте по-добре ~ По-добре прави, отколкото седнали