подозрение

Подозрението е един от най-характерните белези на съвременния български характер ~ Георги МАРКОВ
Подозрението е един от най-характерните белези на съвременния български характер ~ Георги МАРКОВ