Поема на отчаянието

Защо ти са и чест, и слава, кога със празен си стомах? Човек богат и честен става, кога краде без срам, без страх
Защо ти са и чест, и слава, кога със празен си стомах? Човек богат и честен става, кога краде без срам, без страх