Полагане на Честния пояс на Пресвета Богородица

╫ За Честния пояс на Пресвета Богородица и неговата изцеляваща сила
╫ За Честния пояс на Пресвета Богородица и неговата изцеляваща сила