Политически и философски размишления

Неизменното житейско правило - само който пълзи, не пада! ~ Стоян МИХАЙЛОВСКИ
Неизменното житейско правило - само който пълзи, не пада! ~ Стоян МИХАЙЛОВСКИ