поредността на раждането на децата

В каква степен влияе поредносттa на раждане върху живота на детето?
В каква степен влияе поредносттa на раждане върху живота на детето?