Пословици от Армения

Чели на вълка евангелието, а той казал: "Побързайте, че стадото си отива." ~ Пословиците на Армения
Чели на вълка евангелието, а той казал: "Побързайте, че стадото си отива." ~ Пословиците на Армения