– Тате, колко още трябва да я търпим тая бедност?
– Четиридесет дни.
– А после?
– Ще свикнем.

Дали страданията на скалите – те не издържали; тогава ги дали на човека.

Втората жена е кръпка.

Добрата дъщеря струва колкото седем сина.

Да лаеш също е занаят.

За лошия баща наказанието е безпътен син.

Да не се миеш дълго е вредно за сапуна.

Мечката се обидила на гората, а гората даже не разбрала.

И магарето се възхищава на своя глас.

Нехвалената щерка в дома си остава.

Ако волът изяждаше всичко, което изработва, светът би обеднял.

Какво го интересува слепият, че свещите стрували скъпо?

На човека душата му е там, където го боли.

Ако мъжът не ти е по душа, то и девера си не зачиташ.

Безделникът е здрав за ядене и болен за работа.

Бог дава на един напръстник ум и стомна щастие, на друг – стомна ум и напръстник щастие.

Болестта идва на бегом, а си отива ходом.

В къщи – петел, на улицата – пиленце.

Водата очиства тялото, сълзите – душата.

Гарга с орел не може да спори.

Който е преминал море, в река няма да се удави.

Който не наказва децата си, сам ще бъде наказан.

С роднина пирувай, но не търгувай; с врага си търгувай, но не пирувай.

Глупакът казал, умният проверил.

Гостът яде не това, на което е разчитал, а това, което е намерил.

Колкото е по-тежък на магарето товарът, толкова по-бързо върви.

Градушката удря нивата и на праведника, и на грешника.

Дай на родителя, за да предаде на сина, но не давай на сина – той няма да даде на родителя.

Срамежливата жена си няма деца.

Днешната дума е утрешният мост.

Нещастие може да ти дойде до главата и когато си седиш вкъщи.

От лъжицата до устата има много дълъг път.

Докато не почукаш на вратата, никой няма да ти отвори.

Докато точели сабята, езикът отсякъл главата.

Един може да развали славата на хиляда.

За мишката по-силен звяр от котката няма.

Законът е създаден за богатия, наказанието – за бедния.

Замръзналата змия ще ухапе онзи, който я стопли.

И сабята без дела ръждясва.

Изгоряла на лъжеца къщата – никой не повярвал.

Не бийте пияния, той сам ще падне.

Не бъди прекалено сладък – ще те накацат мухи.

Камилата също е голяма, но и нея я поставят на колене и я товарят.

Синът на добрия човек няма да стане безделник.

Когато богатият изяде змия, казват, че се лекува, а когато беднякът – казват, че е гладен.

Който има занаят, гладува до обед, който няма – до вечерта.

Колкото повече обедняваш, толкова по-хубаво се обличай.

Лоша е тази шега, която не е наполовина истина.

Магарето не минава втори път там, където е падало в калта.

Малките хора големи сънища сънуват.

Между думата и делото има планини и долини.

На бедняка кравата винаги е ялова.

На говорещия истината конят му трябва да чака пред вратата и единият му крак да бъде в стремето.

Накарай глупак на работа и той още повече работа ще ти създаде.

Опитният дявол е по-добър от неопитния ангел.

По-добре с умен камъни да влачиш, отколкото с глупак пилаф да ядеш.

Построеното от жената огнище и бог не може да разруши; построеното от бога обаче, жената може да го разруши.

Пръстенът трябва да бъде по пръста, а милият – по душа.

Селското куче в града ходи с подвита опашка.

Силата и душата на богатия са в джоба му.

Това, което ще направи хлябът, не може да го направи мечът.

Самотата подобава само на Бога.

Илюстрации: Sevada Grigoryan