постмодернизъм

Некултурният човек не може да бъде богат. Некултурният винаги ще се разори | Андрей БИТОВ
Некултурният човек не може да бъде богат. Некултурният винаги ще се разори | Андрей БИТОВ