потребителско общество

Културата на потребителското общество е главно култура на забравянето, а не на ученето ♥ Зигмунт БАУМАН
Културата на потребителското общество е главно култура на забравянето, а не на ученето ♥ Зигмунт БАУМАН