Правилата на светския етикет

Младата дама е длъжна да има вид невинен, но не и глупав ~ Правилата на светския етикет, 1896 г.
Младата дама е длъжна да има вид невинен, но не и глупав ~ Правилата на светския етикет, 1896 г.