„При плач, допустимо е да отроните не повече от 3-4 сълзи и да внимавате това да не промени цвета на лицето ви.”

Добрият тон и правилата на светския живот и етикет. Сборник със съвети и наставления от 1896 г. На вниманието на младите дами и тяхното персонално съвършенство.

♥ Да излезете на улицата без ръкавици е много неприлично - да ги надявате е нужно у дома, тъй като да надявате ръкавиците си на улицата е не по-малко неприлично от това, да си връзвате лентата на шапката.

♥ Младите дами следва да си лягат около 1 часа след полунощ. В леглото си трябва да прелистват френски роман. Заспивайки, не трябва да мислят за нищо тъжно, неприятно и тежко, особено за убийства, бедност, мишки, паяци, призраци, сираци, страшни болести и пожари.

♥ Младата дама следва да помни, че спокойната съвест е най-доброто средство за спокойния сън. Да сънува непристоен сън – това е съвършено неприлично за една млада дама. В подобен случай тя не бива да проявява любопитство какво би могло да се случи като продължение, а е нужно незабавно да се събуди и да се обърне на другата страна.

Смехът и сълзите на светските красавици трябва да бъдат красиви и изящни. Смехът трябва да не е гръмък, а ронлив и звънък. При плач, допустимо е да отроните не повече от 3-4 сълзи и да внимавате това да не промени цвета на лицето ви.

Разговаряйки с мъж, особено ако е ерген, младата дама не трябва да го гледа в очите. Следва да разговаря с отпуснати надолу очи и само от време на време да ги вдига към събеседника си.

Младата дама е длъжна да има вид невинен, но не и глупав. Тя е длъжна да се научи да поруменява според случая – да се изчервява, когато е прилично и да не се изчервява, когато това е неприлично – например, ако чуе нещо двусмислено. В такива случаи най-добре е да си послужи с т.н. „дървено лице”.

В никакъв случай не допускайте прозевки в обществото. Това е и невежливо, и неприлично, и некрасиво. Ако младата дама неудържимо иска да се прозее, най-добре е веднага да отиде в другата стая. Да постъпи по същия начин и когато й се прииска да кихне.

В разговорите си, младата дама не бива да споменава дявол, акушерка, любовник, брадавици, зеле, ряпа, кисели краставички, гъби, наденица, стомашно-чревни заболявания, петна, долно бельо, свине, пиене, плешивост, новородени деца и превръзки.

Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. Сборник советов и наставлений. Сост. Юрьев и Владимирский. Выпущено в 1896 году в Типо-Литографии А. Якобсон, Санкт-Петербур

Източник: Культурология 
Картина: Игра в почту, Станислав Хлебовски (1835 ~ 1884)