Празни мисли на един празен човек

Понякога мъжът се чувствува по-добре без жената, както и жената - без мъжа ♥ Джеръм К. ДЖЕРЪМ
Понякога мъжът се чувствува по-добре без жената, както и жената - без мъжа ♥ Джеръм К. ДЖЕРЪМ