представители на румънската диаспора в Париж

Винаги съм страдал от фундаментална досада | Емил ЧОРАН
Винаги съм страдал от фундаментална досада | Емил ЧОРАН