Престъпление и наказание

Хората не можеха да се споразумеят какво да смятат за зло, какво - за добро ♥ ДОСТОЕВСКИ
Хората не можеха да се споразумеят какво да смятат за зло, какво - за добро ♥ ДОСТОЕВСКИ