приказка за лъжата

Всичко се случва на тоя свят. Всичко може да стане… ♥ Николай РАЙНОВ
Всичко се случва на тоя свят. Всичко може да стане… ♥ Николай РАЙНОВ