Прикритият нарцисизъм

Отровата на нарцисизма - насилникът и жертвата танцуват един и същи танц
Отровата на нарцисизма - насилникът и жертвата танцуват един и същи танц