Притча за дъжда и ангелите

♥ Всички ангели плачат, затова на земята вали толкова често…
♥ Всички ангели плачат, затова на земята вали толкова често…