Притча за неведомите пътища на живота

♥ С малко знание не може да се разбере голямото знание
♥ С малко знание не може да се разбере голямото знание