Притча за възпитанието

Ако си се наел да възпитаваш нечие дете, върни го на родителите му крилато
Ако си се наел да възпитаваш нечие дете, върни го на родителите му крилато