Привързаността и детето

♥ Привързаността е сигурната база, от която детето се отправя към света
♥ Привързаността е сигурната база, от която детето се отправя към света