приятелството и стареенето

За щастливите старини приятелите са по-важни от роднините
За щастливите старини приятелите са по-важни от роднините