Приятелството между родители и деца

Родителите не са другарчета на децата си
Родителите не са другарчета на децата си