Пробуждане

Само при човека болестта може да се превърне в начин на живот | Оливър САКС
Само при човека болестта може да се превърне в начин на живот | Оливър САКС