професия учител

Нашата история, българската, е правена от учители! ♥ Георги МАРКОВ
Нашата история, българската, е правена от учители! ♥ Георги МАРКОВ