Противопосочни пътища

Нашият живот е създаване на нашия ум ♥ Мъдростта на Дхаммапада
Нашият живот е създаване на нашия ум ♥ Мъдростта на Дхаммапада