психически тормоз

Хората, претърпели психически тормоз обичат различно
Хората, претърпели психически тормоз обичат различно