психологически различия между половете

Тъй както жените се страхуват да получават, мъжете се страхуват да дават
Тъй както жените се страхуват да получават, мъжете се страхуват да дават