психология на тревожността

Не се моли за лек товар, моли се за силни рамене!
Не се моли за лек товар, моли се за силни рамене!