психоза

Неврозата е едно огромно и ненужно разхищение на енергия ♥ Д-р Етиен ЖАЛАНК
Неврозата е едно огромно и ненужно разхищение на енергия ♥ Д-р Етиен ЖАЛАНК