ПУШКИН към съпругата си

Весели се, булче, само имай мярка във веселбата и не ме забравяй ~ ПУШКИН към съпругата си
Весели се, булче, само имай мярка във веселбата и не ме забравяй ~ ПУШКИН към съпругата си