Пьотър Яковлевич Чаадаев

Горко на народ, ако робството не е могло да го унизи. Такъв народ е създаден, за да бъде роб | Пьотър ЧААДАЕВ
Горко на народ, ако робството не е могло да го унизи. Такъв народ е създаден, за да бъде роб | Пьотър ЧААДАЕВ