работещи майки и децата

Работещите майки отглеждат по-успяващи дъщери и по- грижовни синове
Работещите майки отглеждат по-успяващи дъщери и по- грижовни синове