Според Harvard Business School

Вината, която повечето работещи майки изпитват е съвсем реална, но изглежда все по-малко основателна.
Според публикуваният официален документ на Harvard Business School от 19-ти юни, дъщерите на работещите майки са с по-големи шансове да бъдат наети на отговорни постове и да печелят повече пари, отколкото дъщерите на майките, които остават у дома. Проучването обръща внимание и на синовете на работещите жени, които стават грижовни и отговорни към семействата си и помагат в домакинската работа повече, отколкото синовете на неработещите майки.
Проучването, направено в 25 страни, поставя акцент върху влиянието, което работещите майки оказват на бъдещите успехи на дъщерите си. Професор Катлин Макгин, създател и ръководител на проекта споделя, че предварителните им очаквания са се потвърдили, но никой не е допускал колко силен е ефекта на работещите майки за повишаване на отговорността на дъщерите им и заемането на бъдещи управленски постове.
Статистиката дава следните резултати – 33% от дъщерите на работещи майки заемат отговорни постове, в сравнение с 25% от дъщерите на неработещите майки.
Учените са изградили своето официално проучване върху конкретни въпроси – ангажираността на майките с работа в годините на отглеждане на децата, дали са работили на половин или пълен работен ден и т.н.
Професор Макгин споделя, че ефектът на работещите майки е най-забележителен в страните, известни като „страни с умерена стагнация", в които попадат Великобритания и САЩ. Това са държави, в които запитаните споделят умерени нагласи относно проблемите на половете, равните права на съпрузите, икономическите, политически и социални неравенства. Такива били резултатите при проучването през 2002-а година, подобни били и 10 години по-късно.
Катлин Макгин съобщава, че доходите на дъщерите, отгледани от работещи майки са по-високи с $5,200 от доходите на момичетата на неработещи майки.
Затова и нейният съвет към трудолюбивите жени е да не таят големи угризения затова, че не посвещават цялото време на отглеждането на децата. „Когато отивате на работа, вие помагате на децата си да разберат, че в това има една неочаквана и ползотворна възможност за тяхното развитие".

Източник: qz.com 
Илюстрации: konbini.com, blog.wemothers.com