Рачо СТОЯНОВ

Злобата му бе станала хладнокръвна, защото бе решил да не прощава ♥ Бенони прокаженият
Злобата му бе станала хладнокръвна, защото бе решил да не прощава ♥ Бенони прокаженият